آخرین خبر/ کسی که مدام خواهان ترقی است، باید منتظر باشد روزی به سرگیجه دچار شود. سرگیجه چیست؟
ترس از افتادن؟ اما چرا روی بلندی حفاظ دار ساختمان هم دچار سرگیجه می شویم؟
چون سرگیجه چیز دیگری، غیر از ترس از افتادن است. در واقع، آوای فضای خالی زیر پایمان ما را به سوی خود جلب می کند و تمایل به سقوط  - که لحظه ای بعد با ترس در برابرش مقاومت می کنیم - سراسر وجود ما را فرا می گیرد.

بار هستی
میلان کوندرا

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar