آخرين خبر/ ابري که طغيان ميکند حال مرا دارد
باران که عصيان ميکند حال مرا دارد

از پرشدن خالي نشد اين آسمان انگار
رعدي که طوفان ميکند حال مرا دارد

چشمي که مي‌ماند به در حال مرا دارد
از حال يارش بي خب حال مرا دارد

عاشق هميشه ناله را کنج گريبان برد 
اين گريه‌هاي بي ثمر حال مرا دارد

من در ميان جمع و دل در خلوتش گريان
اي حال نا خوشحال بد اي داغ بي درمان

دنيا نشسته با منو آيينه رو در رو
امشب اگر مردم مرا بر دامنت بنشان

مريم دلشاد

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar