آخرين خبر/ در ميان کارهاى روزانه و در غوغا و جنجال زندگى دوباره و دوباره لحظه اي مکث کنيد.
خاموش باشيد و بگذاريد که آرامش خدا در شما جارى شود.

براى آن بسوي تو مي آيم
جي پي واسواني

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar