فارس/ نغمه مستشار نظامي از شاعران کشورمان همزمان با ماه محرم چهارپاره‌اي با عنوان «ما ملت امام حسينيم» را براي انتشار در اختيار ما قرار داد.

ما ملت امام حسينيم
از مرگ سرخ بيم نداريم
چشمي به دست هيچ کسي جز
آن حضرت کريم نداريم


ما ملت امام حسينيم
جان بر کفيم و مشک به دندان
با جان حريف لشکر مرگيم
با دل کنار لشکر ايمان

ما ملت امام حسينيم
غرقيم در رشادت قاسم
در لشکر حماسه موعود
سردار ماست حضرت قاسم

ما ملت امام حسينيم

سر سبز و سر بلند و سر افراز
اين شعر را به ياد تو گفتم
از سر شده ست قصه‌ام آغاز

ما ملت امام حسينيم
با رزق اشک و داغ عجينيم
عطر محرم آمده، اي کاش
او را ميان روضه ببينيم


به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar