آخرين خبر/ همه مي دانيم که احتمال خطا داريم، 
مگر آنکه آن قدر نادان باشيم که 
به "ادراک بي عيب و نقص" معتقد باشيم.

 مامان و معنى زندگى
اروين د يالوم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar