آخرين خبر/ سعي کرد از جايش بلند شود. دردي در پشت سرش احساس مي‌کرد. کمي بي‌حس بود اما بهتر شده بود.
شگفت‌انگيز است که حال انسان زود خوب و روند فراموشي به سرعت آغاز مي‌شود. و اين چرخه تا ابد ادامه داشت.
‌‌‌‌
دروغ هاي کوچک بزرگ 
ليان موريارتي 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar