آخرين خبر/ ما داستان هاي مختلفي را امتحان مي کنيم، همان طور که لباس هاي مختلفي را امتحان مي کنيم. اين جمله را "ماکس فريش" رمان نويس مشهور سويسي گفته است. 
مردم پيش از اين که تفکر علمي را ياد بگيرند، از داستان ها براي توضيح دنيا استفاده مي کنند؛ به همين خاطر افسانه ها از فلسفه ها قديمي ترند و اين منجر به خطاي داستان مي شود. 
ما هر چيزي را به صورت داستان معنا دار در مي آوريم، از داستان هاي زندگي شخصي خودمان گرفته تا وقايع جهاني. چنين کاري باعث دگرگون شدن واقعيت و تغيير تصميم هاي ما مي شود. 
مشکل اصلي داستان ها: 
يک احساس نادرست از درک کردن به ما مي دهند که ناگزير باعث مي شوند ما ريسک هاي بزرگتري بکنيم و روي لايه هاي نازکي از يخ قدم بگذاريم.

هنر شفاف انديشيدن
رولف دوبلي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar