خراسان/ شده الان کلاسم، تختِ خوابم
شده گوشي و تبلت هم کتابم
تمام نمره‌هاي من شده بيست
تمام نمره‌ها... حتي حسابم!
جواب هر سوالي هم «کپي پِيست»
نميده امتحان هم اضطرابم
سوال شش رو به کامي رسوندم
چقدر من در پي کار ثوابم؟!
به‌جاش البته کامي هم پريروز
واسه من حاضري زد در غيابم!
ديگه ترسي ندارم از دبيرم
نميده ديگه هيچ چيزي عذابم
دبليوسي بودم، کردم سوالي
از آشپزخانه اون دادش جوابم!
چه شادم من توي سامانه «شاد»
به لطفش درس‌هامو فوت آبم!
بدون تو نمي‌ديدم کرونا
من اين روزا رو حتي توي خوابم!

مجيد رحماني صانع

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar