آخرين خبر/ ياري اندر کس نمي‌بينيم ياران را چه شد؟
دوستي کي آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟

کس نمي‌گويد که ياري داشت حق دوستي
حق شناسان را چه حال افتاد؟ ياران را چه شد؟

شهر ياران بود و جاي مهربانان اين ديار
مهرباني کي سر آمد؟ شهرياران را چه شد؟

حافظ اسرار الهي کس نمي‌داند خموش
از که مي‌پرسي که دور روزگاران را چه شد؟

صداي جادويي احمد شاملو
با شعر پر از زيبايي حافظ
اينستاگرام time_dialog

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar