آخرین خبر/ وقتی یک زن موفق را می‌بینم که خستگی ناپذیر کار می کند.
اغلب گوشه ی لبش، لبخندی نامحسوس وجود دارد و با اعتماد به‌نفس و مطمئن گام برمی‌دارد.

با خود می‌گویم:
بی شک این زن در گوشه‌ای از این دنیا یک مرد عاشق دارد.
تنها نیرویی عظیم چون عشق، قدرتی شکست‌ناپذیر به زن‌ها می‌دهد!

عروس خانواده‌ی پندوریک
 ویکتوریا هولت

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar