آخرین خبر/ همیشه از شوق و علاقه ای که مردم به دیدنِ اشخاص مشهور دارند ، متعجب و متحیر شده ام
اینکه شناختن اشخاص مشهور را افتخار و سربلندی بدانی و به دوستانت بگویی حضوراً آن ها را دیده ای
فقط ثابت می کند که خودِ تو ، آدم کوچکی هستی

سامرست موآم 

جمع بندی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar