آخرین خبر/ هر حرفی را می‌شود گفت. 
فقط شروعش مهم است، 
اولین کلمه را که بگویی باقی‌اش می‌آید.
منظور چیزی است که نباید گفته شود.
چیزی که زمانش گذشته است. 
هر زمانی داستان‌های خودش را دارد و اگر بگذاری زمانش بگذرد، 
بهتر است هیچ‌وقت درباره‌اش حرف نزنی.  
هر چیزی زمان خودش را دارد، 
وقتش که بگذرد مناسبتش را از دست می‌دهد ...

 قلبی به این سپیدی
 خابیر ماریاس

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar