نماد آخرین خبر

شاعرانه/"در خموشی های من فریاد هاست" از فریدون مشیری

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
شاعرانه/"در خموشی های من فریاد هاست" از فریدون مشیری

آخرين خبر/ غنچه با لبخند مي گويد تماشايم کنيد
گل بتابد چهره همچون چلچراغ

يک نظر در روي زيبايم کنيد
سرو ناز سرخوش و طناز مي بالد به خويش

گوشه چشمي به بالايم کنيد
باد نجوا مي کند در گوش برگ

سر در آغوش گلي دارم کنار چتر بيد
راه دوري نيست پيدايم کنيد

آب گويد زاري ام را بشنويد
گوش بر آواي غم هايم کنيد

پشت پرده باغ اما در هراس
باز پاييز است و در راهند آن دژخيم و داس

سنگ ها هم حرفهايي مي زنند
گوش کن خاموش خا گويا ترند

از در و ديوار مي بارد سخن
تا کجا دريابد آن را جان من

در خموشي هاي من فرياد هاست
آن که دريابد چه مي گويم کجاست

آشنايي با زبان بي زبانان چو ما دشوار نيست
چشم و گوشي هست مردم را دريغ

گوش ها هشيار نه
چشم ها بيدار نيست

فريدون مشيري

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره