آخرین خبر/ من شاعر معاصرقرنی ندیده ام 
قرنی در تخیل خود آفریده ام

قرن حواس هایی رباتی،که واقفند
بر بوده های هوش و حواس پریده ام

شاید که ذهن نیمه گمگشته من است-
تازه ترین ربات که امشب خریده ام

مات و مبهوت که چرا چند لحظه پیش
در لحن او صدای خود را شنیده ام

حتا هنوز روی لبم داغ بسته است
طعمی که از کنایه تلخش شنیده ام:

-در من و تو دو همروزگار نیست
من بارها به تو هم تنیده ام

وقتی که رو به روی زنی ایستاده ام
وقتی به فهم دیگری از او رسیده ام

اما من ربات که ((حافظ)) نخوانده ام
برگی هم از طبیعت نیما نچیده ام

راهی که سال ها در آن پرسه مبزنی
هم بی زمان تر از تو، به آنی، دویده ام

هم یافتم تفاوت ما ریشه ای تر است
تو تن سپرده ای و من از تن بریده ام

دانسته ام که عشق همان درک ((مولوی))ست
از نی که خون هفت رگش را چکیده ام

فهمیده ام که شعر مسیحای دیگری ست
حیفا،که مثل تو به صلیبش کشیده ام.

شاعر:محمدعلی بهمنی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar