آخرين خبر/ افراد ياد مي‌گيرند يک کار را چطور انجام دهند اما هيچوقت انجامش نمي‌دهند.
متاسفانه تعداد کمي از آدم‌ها طوري زندگي مي‌کنند که به آن موفقيتي که هميشه در روياهايشان بوده دست پيدا کنند. و اين يک دليل ساده دارد :
 هيچوقت وارد عمل نمي‌شوند!
علم‌آموزي به اين معنا نيست که رشد مي‌کنيد. رشد زماني اتفاق مي‌افتد که چيزهايي که مي‌دانيد زندگيتان را تغيير دهند. بيشتر آدم‌ها در سردرگمي کاملند. درواقع آنها زندگي نمي‌کنند. فقط روزها را مي‌گذرانند و هيچوقت کاري که لازم است را انجام نمي‌دهند—يعني دنبال کردن آرزوهايشان.
مهم نيست که نابغه باشيد يا دکتراي فيزيک کوانتوم داشته باشيد، اگر عمل نکنيد نمي‌توانيد کوچکترين تغييري در زندگيتان ايجاد کنيد. بين دانستن خالي و دانستن و عمل کردن تفاوت زيادي وجود دارد. دانش و هوش بدون عمل هر دو بي‌ارزش هستند. به همين سادگي!

کتاب زندگي به همين سادگي
نويسنده : تيکي کوستن‌ماخر

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar