آخرين خبر/ ديگر به‌راستي مي‌دانستم که درد يعني چه. درد به معناي کتک خوردن تا حد بيهوش شدن نبود. بريدن پا بر اثر يک تکه شيشه و بخيه زدن در داروخانه نبود. درد يعني چيزي که دل آدم را درهم مي‌شکند و انسان ناگزير است با آن بميرد بدون آن‌که بتواند رازش را با کسي در ميان بگذارد، دردي که انسان را بدون نيروي دست و پاها و سر باقي مي‌گذارد و انسان حتي قدرت آن را ندارد که سرش را روي بالش حرکت دهد.

درخت زيباي من 
ژوزه مائورو ده واسکونسلوس 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar