آخرين خبر/ يک دانشجو براي ادامه تحصيل و گرفتن دکترا همراه با خانواده اش عازم استراليا شد. در آنجا پسر کوچک شان را در يک مدرسه استراليايي ثبت نام کردند تا او هم ادامه تحصيلش را در سيستم آموزش اين کشور تجربه کند...

روز اوّل که پسر از مدرسه برگشت، پدر از او پرسيد: 
پسرم تعريف کن ببينم امروز در مدرسه چي ياد گرفتي؟
پسر جواب داد: امروز درباره خطرات سيگار کشيدن به ما 
گفتند و بحث کرديم، خانم معلّم برايمان يک کتاب قصّه خواند و يک کاردستي هم درست کرديم...
پدر پرسيد: رياضي و علوم نخوانديد؟ پسر گفت: نه
روز دوّم دوباره وقتي پسر از مدرسه برگشت پدر سؤال خودش را تکرار کرد. پسر جواب داد: امروز نصف روز 
را ورزش کرديم، ياد گرفتيم که چطور اعتماد به نفس مان را از دست ندهيم، و زنگ آخر هم به ما ياد دادند که بايد قسمتي از درآمدمان را به دولت بدهيم تا براي آبادي شهرها 
و روستاها خرج شود.

بعد از چندين روز که پسر مي رفت و مي آمد و تعريف مي کرد، پدر کم کم نگران شد چرا که مي ديد در مدرسه 
پسرش وقت کمي در هفته صرف رياضي، فيزيک، علوم، و چيزهايي که از نظر او درس درست و حسابي بودند مي شود. از آن جايي که پدر نگران بود که پسرش در اين دروس ضعيف رشد کند، به پسرش گفت:
پسرم از اين به بعد دوشنبه ها مدرسه نرو تا در خانه خودم با تو رياضي و فيزيک کار کنم!

بنابراين پسر دوشنبه ها مدرسه نمي رفت. دوشنبه اوّل از مدرسه زنگ زدند که چرا پسرتان نيامده؛ گفتند مريض 
است؛ دوشنبه دوّم هم زنگ زدند باز يک بهانه اي آوردند...
بعد از مدّتي مدير مدرسه مشکوک شد و پدر را به مدرسه فراخواند تا با او صحبت کند.
وقتي پدر به مدرسه رفت باز سعي کرد بهانه بياورد امّا مدير زير بار نمي رفت...
بالاخره به ناچار حقيقت ماجرا را تعريف کرد. گفت که نگران پيشرفت تحصيلي پسرش بوده و از اين تعجّب مي کند که چرا در مدارس استراليا اين قدر کم درس درست و حسابي مي خوانند.
مدير پس از شنيدن حرف هاي پدر کمي سکوت کرد و 
سپس جواب داد:

ما هم ۵۰ سال پيش مثل شما فکر مي کرديم.
تعريف باسوادي فقط خواندن فيزيک و شيمي و رياضي نيست؛ بلکه احساس مسووليت و مشارکت نسبت به مسايل جامعه است.
مهارت هاي زندگي و اجتماعي شدن در يک جامعه مدني براي همه لازم است ولي فيزيک و شيمي ممکن است براي گروهي خاص کارگشا باشد ...

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar