آخرین خبر/‏به ما آموخته‌اند که به دنبال آرزو رفتن، کار دشواری‌ست، اما متوجه نیستیم که شاید گذران زندگی با این دانسته که در پی آرزوهای‌مان نیستیم، بسیار دشوارتر است. ما بی‌آرزو شده‌ایم، درحالی که آرزو کلید بهره‌گیری کامل از توان معنوی‌مان است.


‏نیمه تاریک وجود 
دبی فورد⁩

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar