آخرین خبر/یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد.
سالی در دیار عرب بود و کسی تجربه پیش او نیاورد و معالجه از وی در نخواست.
پیش پیغمبر آمد و گله کرد که: مر این بنده را برای معالجت اصحاب فرستاده‌اند و در این مدّت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد.
رسول علیه السلام گفت: این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود، نخورند و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند.
حکیم گفت: این است موجب تندرستی.
زمین ببوسید و برفت.

سخن آنگه کند حکیم آغاز
یا سرانگشت سوی لقمه دراز

که ز ناگفتنش خلل زاید
یا ز ناخوردنش به جان آید

لا جرم حکمتش بود گفتار
خوردنش تندرستی آرد بار


برگرفته از باب سوم گلستان سعدی: در فضیلت قناعت

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar