آخرین خبر/گوشه‌گیری اگر موقت باشد 
برای اندیشه ارزشمند است. 
چرا که مجبورش می‌کند که در خود فرو رود؛ 
اما به شرطی که از آن بیرون بیاید.
تنهایی رنگ بزرگ منشانه‌ای دارد 
اما برای کسی که در وی نیروی آن نیست که بتواند خود را از آن بیرون بکشد، کشنده است. 
باید با زندگی زمان خود را اگر چه پرهیاهو و ناپاک باشد، زندگی کرد.

ژان کریستف  
رومن رولان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar