آخرین خبر/ این بهترین اتفاق این نه ماه اخیر زندگیم بود
وسط اینهمه تلخی، رسیدن این کتاب بعد از هشت ماه و نیم که به خاطر کرونا در راه پُست گیر کرده بود، لبخند و به لبم آورد ...
در نهایت جمله آغاز است عشق 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar