آخرين خبر/ داستان «ماه گرفته ها» روايت چند نسل از خانواده هاي قديمي است، خانواده هاي بزرگ و پرزاد و ولد و پرقصه، که همگي در حياط خانه اي بزرگ و پردرخت زندگي مي کنند؛ آدم هايي که با دم کرده انار و آلبالو، از بخت بد و بدعهدي روزگار مي گريزند، تب و هذيان شان را با نور ماه درمان مي کنند، و مرض خانوادگي را با کوزه هاي نمک اشک، و خرمالوي سمي، درختي سوخته، آرامش مي دهند، و توي گوش هم مي گويند: توي آيينه ها تصوير خواهر مرده شان را ديده اند که هوس آلبالوپلوي مادر را کرده. راست و دروغ و اشتباه و درست شان پاي خودشان، و البته پاي قصه ها و رازهاي خانوادگي شان، که آن مرض و آن بدبياري و آن ديوار شکسته و آن پيمانه ريخته، با اين انار و آن آلبالو و آن دستور صدساله ي نسخه خطي اجدادي، درمان نمي شود، قصه ي همان سرنوشت است، که مي آيد و مي گيردمان و مي بردمان، و ماه و انار و خرمالو هم چاره اش نمي کند.
نوشته شرمين نادري

قسمت قبل:

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar