آخرين خبر/در دنيا هيچ چيز ناراحت کننده‌تر از نگران استطاعت مالي بودن نيست. من از آن‌هايي که پول را حقير مي‌شمرند خيلي بدم مي‌آيد. اين‌ها يا رياکارند يا احمق. پول مثل حس ششم مي‌ماند که اگر نباشد آن پنج حس ديگر هيچ سودي ندارند. اين را هم مي‌شنوي که مي‌گويند فقر بهترين انگيزه‌ي هنرمند است؟ اينها نيش فقر را هرگز در جان و تن‌شان حس نکرده‌اند، اينها نمي‌دانند که فقر چه بر سر و روزگار آدم مي‌آورد، تو را به ذلّت و حقارتي بي پايان مي‌اندازد. "بال تو را از جاي مي‌کند و روحت را مثل سرطان مي‌خورد."
پايبندي‌هاي انساني

سامرست موآم

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar