آخرین خبر/یک روز را انتخاب کن. تا آنجا که می‌توانی ازش لذت ببر. روزها هم مثل آدم‌ها می‌آیند و میروند. فکر می‌کنم گذشته کمکم کرده قدر حالا را بدانم و نمی‌خواهم یک لحظه‌اش را به‌خاطرِ نگرانی آینده از دست بدهم. نمی‌گویم برای یک روز زندگی کن؛ این خیلی ماتریالیستی می‌شود. اما از داشته‌های هر روزت استفاده کن. 

من متوجه شده‌ام که خیلی از ما فقط در سطح زندگی می‌کنیم و نمی‌دانیم زنده بودن خودش بزرگترین نعمت است.

راهنمای دوست داشتنی بودن به روش آدری هپبورن 
ملیسا هلسترن

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar