آخرین خبر/تو مى ترسانى ام از درد عشق اما نمیدانى
که من آموختم از کثرت غم ها شمردن را

میان این همه اشعار غمگین بر سر آنم
بیاموزم به انسان ها اصول غصه خوردن را

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar