آخرین خبر/آنچه در درون آدم می مانَد، بی نهایت بیشتر از آن چیزی است که به صورت کلمات بیرون می آید. 

جوان خام 
داستایوفسکی 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar