آخرین خبر/ گیله مرد : آدمها را به میزان درکشان بسنج نه به اندازه مدرکشان؛
 چرا که فاصله ی زیادی از مدرک تا درک وجود دارد.
مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد ، کاغذ پاره ای بیشتر نیست.
مهمترین نشانه ی درک بالاتر تواضع بیشتر است!

بزرگ علوی
گیله مرد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar