آخرین خبر/ حقوق انسانی لغو شدنی نیست، هر چند که ممکن است پاره ای موقتاً، آشکارا یا در نهان، آن را زیر پا بگذارند و لگدمال نمایند. اما کسانی که چنین می کنند بی گمان مرتکب بزرگترین و خونبارترین جنایات شده اند و در هیچ کجا و هیچ زمانی هیچ کس حق طلب بخشایش برای یغماگران آزادی و برابری برادران خود را نخواهد داشت.

دزیره
آن ماری سلینکو
ایرج پزشکزاد

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar