آخرین خبر/ از کوچه‌های تاریک چون بیرون می‌آیم
و در رخسارهٔ آفتابیش نظر می‌افکنم
مفهوم آفرینش را
به صراحت در می‌یابم
باشد که همه چیز در حضور او
خوابی‌ست که به چشمان خفتگان می‌گذرد
و خدایان را هراسی آشکار در بر می‌گیرد
از آن که خلق 
مبادا بر او نماز بگذارند
و عشق هیچ نیست
مگر او و آفتاب هیچ نیست
مگر روشنایی تدبیر روزهای بزرگش...

شمس لنگرودی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar