آخرین خبر/ حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت
حافظ

□ کشتی نوح حلقه مردان خداست که هرکسی با ایشان نشیند از غرقاب کثرت و طوفان حادثات در امان ماند. خطاب حافظ به ظاهر با خویشتن است اما بدین بهانه که با خویش سخن می گوید، همگان را به کشتی نوح رهنمون شده است و به حقیقت کشتی نوح خود حافظ است و ادبیات قدسی و روحانی شاعران و بزرگان جهان.

امروز اگر مردمان بر چنین کشتی‌های روحانی از ادبیات جهان سوار شوند نه تنها از خطرات عالم کثرت و هیولای روزمرگی در امان خواهند ماند بلکه خواهند توانست عامه بشریت را نیز در این کشتی‌ها که ظرفیت نامحدود دارد، سوار کنند و با خود به ساحل امن برسانند.

□ در قرآن آمده است که:
به جرگه بندگان من درآی
و به بهشت من داخل شو (فجر: ۲۹ و ۳۰)
و مولانا با الهام از کتاب وحی می‌فرماید:

هرکه خواهد همنشینی با خدا
گو نشیند در حضور اولیا
گر تو سنگ خاره و مرمر بُوی
چون به صاحبدل رسی گوهر شوی
یک زمانی صحبتی با اولیا
بهتر از صد ساله طاعت بی ریا

اولیا همان دوستان صمیمی خدا هستند
همان عاشقان زیبایی و دانایی و نیکویی
که از اوصاف خداست.

در برنامه "دیدار‌ آشنا" از مجموعه "گنج آشنا"
شنوندگان را به حضور شماری
از این عاشقان دعوت کرده‌ایم
و کوشیده ایم که مهر ایشان را
در دلها بنشانیم و مشتاقان را
شیفته مصاحبت
و آشنایی بیشتر با ایشان کنیم.
یک ذره ز حسن لیلی‌ات بنمایم
عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی

شماری از این دیدارها را تاکنون عرضه کرده‌ایم و بسیاری دیگر
در برنامه است تا به توفیق الهی
از ایشان سخن گوییم.

□ کشتی هم مراتب انسانیت ما و هم اطوار زیست‌محیطی ما را محفوظ می‌دارد.

برگرفته از کتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar