آخرین خبر/ در زمانِ ما خنده ارزان نیست. خنده از ته دل!
تا بخواهی پوزخند و زهرخند و ریش‌خند اما یک خنده‌ی پاک ... 
کاش می‌جستی، قایمش میکردی و به دیوار اتاقت می‌کوبیدی!

نادر ابراهیمی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar