آخرین خبر/ پروینِ ادبیات ایران، با تواناترین شاعرانِ مردِ ایران‌زمین برابری نموده و ای بسا گوی‌سبقت را از آنان ربوده..
گفت که:
محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست
گفت: مستی، زان سبب اُفتان و خیزان می‌روی
گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست...

برگرفته از dorost.nevisi.official

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar