آخرين خبر/هيچ‌ چيزي از تجربهٔ زيبايي فراتر نيست. بالاترين حدّ درکِ انساني زيبايي‌ست. زيبايي‌ست که فاتح نهايي همهٔ مباحث جهان است.
محمدرضا شفيعي کدکني
۱۲ آذر ۱۳۹۸
دانشگاه تهران

پَرِ طاووس بر اوراقِ مَصاحف ديدم
گفتم اين منزلت از قدرِ تو مي‌بينم بيش

گفت: خاموش! که هر کس که جمالي دارد
هر کجا پاي نهد دست ندارندَش پيش


اولِ ارديبهشت‌ماه، روز بزرگداشت اَفصَحُ المتکلّمين زبان فارسي؛ شيخِ سعدي

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar