آخرین خبر/ننه: فقط یک هنر را باید یاد بگیری 
و آن هم تحمل است، تحمل
مریم: تحمل چی ننه؟
ننه: نگران آن نباش،
موضوع کم نمی آوری.
 
هزار خورشید تابان 
خالد حسینی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar