آخرین خبر/ رادیو تاکسی روشن بود و اخبار می‌گفت. مردی که جلوی تاکسی نشسته بود به راننده گفت «نمی‌شه رادیو را خاموش کنید؟» راننده رادیو را خاموش کرد. مرد موبایلش را از جیبش درآورد و کمی در اینستاگرام چرخید. بعد موبایل را توی جیبش گذاشت و یکدفعه سرش را از پنجره بیرون برد و شروع کرد به داد کشیدن. راننده که اصلا انتظار چنین اتفاقی را نداشت، با دست مرد را به داخل می‌کشید و پشت سر هم می‌پرسید «چی شده؟... چی شده؟»‌
‌مرد مدتی فریاد زد؛ بعد سرش را آورد تو و روی صندلی ولو شد.‌‌
‌ راننده دوباره پرسید «چی شد؟...‌چرا اینجوری کردین؟» مرد گفت «یه لحظه انگار نفسم بالا نیومد یه رفیقی دارم می‌گه هر وقت اونقدر دلتون گرفته بود که نفس‌تون بالا نمی‌اومد، برید یه‌جایی که بقیه نترسن، چهار تا داد بلند بزنید»‌
‌راننده چیزی نگفت. چند دقیقه‌ای تاکسی در سکوت حرکت کرد، بعد یکباره راننده سرش را از پنجره بیرون داد و شروع کرد به داد کشیدن.‌

‌‌برگرفته از sehat_story

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar