آخرین خبر/پیشانی‌نوشتتان را هیچ چیز
جز عرق پیشانی نخواهد شست.

چیست کار کردن عاشقانه؟
دمیدن پاره‌ای از روح خویش است در هر آنچه می‌سازی
و دانستن این نکته که ارواح همه‌ی مردگان ملکوتی، گرداگردت ایستاده‌اند
و تو را می‌نگرند.

اگر نمی‌توانی عاشقانه کار کنی
و اگر کار خود را به زهرِ بیزاری و نفرت می‌آلایی،
پس بهتر آن است که دست از کار بکشی،
در کنار معبدِ زندگی بنشینی
و از کسانی که عاشقانه کار می‌کنند،
صدقه بگیری...

‏زیبای خفته
جبران خلیل‌جبران  

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar