آخرین خبر/ فکر نمی‌کنم چیزی به اندازه خنده‌ واگیر داشته باشد. غم و اندوه هم می‌تواند واگیر داشته باشد. اما ترس چیز دیگریست، 
ترس نمی‌تواند به راحتی شادی و غم سرایت کند و این بسیار خوب است. ما با ترس هایمان کمابیش تنهاییم. 

دختر پرتقالی

یوستین گاردر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar