آخرین خبر/ ‌‌استالین جوان، شاعر احساساتی، در حال بدل شدن به «افراطی‌گرایی دو آتشه»، با «ایمانی شبه‌عرفانی» شده بود که تمام عمرش را وقف آن کرد و در مورد آن هرگز تردیدی به دل راه نداد. اما او واقعاً به چه چیزی اعتقاد داشت؟
بگذارید از زبان خودش شرح دهیم: به‌نظر استالین مارکسیسم به‌معنای آن بود که «بنابر جبر تاریخ تنها پرولتاریای انقلابی بشریت را آزاد خواهند کرد و سعادت را در جهان برقرار خواهند ساخت»، اما بشریت قبل از آن‌که «به سوسیالیسم اثبات‌شده‌ی علمی» دست یابد، باید دشواری‌ها، مشقات و تغییرات عظیمی را پشت سر بگذارد. قلب این پیشرفت محتوم «مبارزه‌ی طبقاتی» بود: مارکسیسم عبارت است از توده‌هایی که آزادی آن‌ها آزادی افراد را مقدور می‌سازد.»
استالین می‌گوید این اعتقاد «تنها یک نظریه‌ی سوسیالیستی نیست، بلکه جهان‌بینی‌ای کامل و نظامی فلسفی است» ــ مانند مذهبی که از لحاظ علمی به اثبات رسیده باشد.

از کتاب «استالین جوان»
سایمون سیبیگ مانتیفیوری
ترجمه‌ی مرتضی میرمطهری‌

برگرفته از اینستاگرام nashreney

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar