logo

قند پارسی/ ضرب المثل "پنبه اش را زدند"

منبع
آخرين خبر
بروزرسانی
قند پارسی/ ضرب المثل "پنبه اش را زدند"

آخرين خبر/ اصطلاح بالا کنايه از اين است که اسرارش را فاش و برملا کردند و به مردم فهمانيدند که توخالي است و چيزي در چنته ندارد . خلاصه آن طوري که بود  نه آنچنان که مي نمود  شناسانيده و رسوا گرديده است . 
يکي از مراسم جالب که در بعض اعياد وجشنها ضمن ساير برنامه ها اجرا مي شد ، اين بود که مسخره و دلقکي لباس مضحک مي پوشيد که داخل و لابلاي آن لباس پر از پنبه بود و قسمتهاي لخت و عريان بدن او هم پوشيده از گلوله هاي پنبه اي بوده است که مسخره و دلقک را به صورت پهلوان پرباد و بروتي نشان ميداد . 

اين پهلوان نامدار! با اين ريخت مضحک با يک نفر حلاج که کماني در دست داشت در مقابل تماشاچيان به رقص و پايکوبي مي پرداخت و حلاج در حال رقص و شلنگ اندازي کم کم پهلوان پنبه را با زدن کمان عور و برهنه مي کرد و اين عمل را تا زماني ادامه مي داد که تمام پنبه هاي تن اوبر باد مي رفت وچهره واقعي و اندام نحيف و مردني و استخوانيش نمودار ميگرديد . 
در واقع چون پهلوان پنبه از آيين پهلواني چيزي نمي دانست وازعلايم پهلواني هم جز پنبه هاي گلوله شده که او را به صورت يک پهلوان با سينه هاي برجسته وبازوان سطبر نشان مي داد نشاني ديگرنداشت ، لذا چون پنبه اش را زدند ديگر چيزي از او باقي نمي ماند تا اظهار وجودکند . به ناچار در مقابل شليک خنده تماشاچيان ازصحنه خارج مي شد و نوبت به پهلوانان واقعي مي رسيد .

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره