آخرین خبر/ این کلیپ کوتاه وصیت نامه اندیشمندی انسان دوست، آزادی و عدالت خواه و دشمن سرسخت فقر، ظلم و اندیشه کُشی است. اما به خوبی میتواند وصییت تمامی اندیشمندان آزادی خواه، ظلم و نابرابری ستیز باشد. اجبار به انسان بودن لحظه ای رهایمان نمی کند. آنهم انسانی مسئول.

تدوین و صدا: احمد آزاد
برگرفته از اینستاگرام barkhatbook

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar