آخرین خبر/ شب در چـشـمان من است؛
به سـیاهی چـشـم هـایم نگـاه کن.
روز در چـشـمان من است؛
به سفـیدی چـشـم هـایم نگـاه کن.
شب و روز در چـشـمان من است؛
به چـشـم های من نـگاه کن.
پلک اگر فرو بندم، جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت...

برگرفته از time_dialog

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar