آخرین خبر/ این دو کلمه را نباید به جای هم به کار برد .
فلق به معنای "سپیدی آسمان پیش از طلوع آفتاب" است ودر فارسی آن را سپیده یا سپیده دم می گویند.
اما شفق "سرخی آسمان پس از غروب آفتاب" است.

اشک من رنگ شفق یافت زبی مهری یار 
طالع بی شفقت بین که درین کار چه کرد.     (حافظ)

 منبع: کتاب غلط ننویسیم 
     نویسنده : ابوالحسن نجفی

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar