آخرین خبر/ هیچ وقت بابت عشق هایی که نثار دیگران کرده اید
و بعدها به این نتیجه رسیده اید
ذره ای برای عشق شما ارزش قائل نبوده اند
افسوس نخورید
شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید ، بخشیدید
و چه چیزی زیباتر از عشق

شل‌ سیلور استاین 

قطعه گم شده 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar