آخرین خبر/هیچ انسانی کامل نیست.
پس باید مراقب کسانی باشیم
که مدعی هستند بی‌عیب‌ و نقص‌ند.
روزی که فکر می‌کنیم
انسان کاملی شده‌ایم،
باید همه‌چیز را از اول شروع کنیم.

انسان کامل‌شدن سرابی بیش نیست،
اما می‌توان حداکثر تلاش را
برای انسان خوبی بودن کرد...

‏هنر خوب بودن
استفان آینهورن 

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar