آخرین خبر/باورپذیری برای هرکس بستگی دارد
به جایی که او ایستاده است

و یعنی چیزی که برای کسی
یک واقعیت ساده‌ای است،
ممکن است برای دیگری،
رؤیایی دست‌نیافتنی باشد...

‏ بهترین شکل ممکن 
مصطفی مستور

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar