آخرين خبر/ عبدالرحمن بن صخرازدي يا الدوسي معروف به ابوهريره فقير ترين صحابي پيامبر بود، او مردي امي، شوخ طبع و بسيار پرخور بود. ابوهريره هميشه مصالح شخصي خودش را در نظر داشت و برايش فرق نمي کرد چه کسي در مسند خلافت باشد. 
آورده اند که ابوهريره در جنگ" صفين" حاضر بود ولي در جنگ شرکت نکرد، کار او در جنگ صفين اين بود که موقع صرف غذا بر سفره معاويه حاضر مي شد و در زمان نماز پشت حضرت علي نماز مي گذارد و در هنگام نبرد پيري و ضعف را بهانه کرده و در گوشه ي شاهد جنگ بود. وقتي علت اين کار را از او پرسيدند، گفت :"نماز در پشت سر علي(ع) کاملترين نمازهاست، غذاي معاويه چرب ترين غذاها و احتراز از جنگ و کشتار سالم ترين کارهاست! " 
اين رفتار ابوهريره به صورت مثل در آمد و هرگاه شخصي بر اساس مقتضيات و شرايط خودش کاري را انجام دهد و برايش فرقي نکند که چه کسي بر مسند قدرت نشسته است، مي گويند :" هم آش معاويه را مي خورد، هم نماز علي را  مي خواند!" 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar