آخرين خبر/ اصطلاح  آب پاکي را روي دستش ريخت، زماني به کار مي رود که کسي به اميد موفقيت و انجام مقصود مدتها تلاش و فعاليت کند ولي با صراحت و قاطعيت پاسخ منفي بشنود و دست رد بر سينه اش زده شود و او را از انجام کار به طور کامل نااميد کنند، در اين زمان براي توصيف حالش گويند : «بيچاره اين همه زحمت کشيد ولي بالاخره آب پاکي روي دستش ريختند.» 

 «آب پاکي» در اصطلاح شرعي آب آخرين است که شيء ناپاک را به کلي پاک مي کند، اما در ميان عوام کنايه از حرف آخرين است که از طرف مخاطب در پاسخ متکلم و متقاضي گفته مي شود و تکليفش را در عدم پذيرش خواسته اش يکسره و روشن مي کند .در فقه اسلامي عبارت آب پاکي در مورد مثبت، که همان نظافت و پاکيزگي است به کار مي رود ولي در استعاره به معناي منفي است که پس از شنيدن اين حرف، شخص به کلي مايوس و نااميد شده ديگر به هيچ وجه در مقام تعقيب تقاضايش بر نمي آيد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar