آخرين خبر/فردوسي خواني عبارت از خواندن اشعار شاهنامه فردوسي به آواز مخصوص است. فردوسي خواني در دو مجلس مختلف اجرا مي‌شده‌است يکي مجالس خوانين و اشراف و ديگري در قهوه‌خانه‌ها. فردوسي خواني در مجالس خوانين به صورت نشسته و در قهوه‌خانه‌ها به صورت ايستاده اجرا مي‌شده‌است. فردوسي خواني هميشه به صورت انفرادي يا چند نفري اجرا مي‌شده و در اجراهاي اقوام لر همراه با ساز تال (کمانچه محلي خرم‌آباد) وبا سبک خاص خود همراه مي‌شود،اين فرهنگ در بين اقوام لر کاملاً از ميان نرفته‌است و در بين مردمان لر هنوز اگر چه کمرنگ‌تر از گذشته اما پابرجاست. در فرهنگ لري به شه نومه خوني معروف است.
فردوسي خواني با نقالي تفاوت دارد. در فردوسي خواني گفتار و رفتار اغراق‌آميز وجود ندارد و قصه‌گو با استفاده از لحن خودش داستان را بيان کرده و گاهي نيز از برخي حرکات براي رساندن معني بهره مي‌برد اما نقالي به نوعي نوعي اجراي نمايشي تک نفره‌است و اجرايش پيچيده‌تر از فردوسي خواني است.

اين قسمت: داستان فرار يزدگرد

با ما همراه شويد و لذت فردوسي‌خواني را تجربه کنيد....
سازنده: امير خادم، پژوهشگر ادبيات در دانشگاه تورنتو‎

قسمت قبل:  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar