آخرين خبر/ تاريخ زنان اهل مطالعه تاريخي پيچيده است. کتاب خواندنشان تا وقتي که نشانهٔ تقوا و عفت باشد عموماً پذيرفته است و قديسان، حتي قديسان زن، با متن و نوشته به آشتي رسيده‌اند. مانده‌ايم ما غير قديسان، که ساليانِ سال مايهٔ نگراني بوده‌ايم. امروز  در دوراني زندگي مي‌کنيم که سرانجام پس از قرن‌ها پيروزي حاصل شده است.
کتابي که در دست داريد، آينده‌اي بهتر  را نويد مي‌دهد، و به يادمان مي‌آورد که مدتي مديد چشم به راه اين پيروزي بوده‌ايم، پيروزي به دست آمده با چنگ و دندان.

زنان کتابخوان خطرناکند
اشتفان بولمان
ترجمه فاطمه ترابي

برگرفته از اينستاگرامsalesspublication

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar