آخرين خبر/ مجموعه داستانهاي به هم پيوسته از محمد صالح علاء، از دو کتاب او به نامهاي «کاپوچينو کيک پنير» و «اجازه مي فرماييد گاهي خواب شما را ببينم» بازخواني شده است که با لحني شيرين و خودماني نوشته شده است.
باران مثل سيل مي بارد. من خيس و تريد خودم را به پاتوق رساندم. ديدم هيچ يک از دوستانم نيامده اند. فقط آقايي که پشت ميز رو به رويم نشسته، مشغول جدول حل کردن است و همين که چشممان به هم افتاد، هر دو تبسم کرديم. من کج نشستم و مشغول شمردن قطره هاي باران روي پنجره شدم تا شنيدم آن آقا از من مي پرسد: شما مي دانيد چوب دستي قانون چيست؟ پنج حرف است. خنديدم و گفتم: شما جدول حل مي کنيد؟
گفت: بله.
گفتم: شايد باتوم.
ديدم با خوشحالي مشغول پر کردن جدول شد. مدتي در سکوت گذشت. باز گفت: اثري از اسکار وايلد. دوازده حرف است.
گفتم: بادبزن خانم ويندر.
گفت: نه. چون بايد حرف سومش «ب» باشد تا با باتوم قانون درست دربياد.
گفتم: پس گربه سفيد.
با صداي بلند گفت: گ ر ب ه س ف ي د. نه نمي شود. هشت حرف است.
گفتم: پس بايد اسم کار ديگري از او باشد. چون او هم نمايش نامه نويس بوده، هم شاعر.
نگاه عميقي به من انداخت و گفت: اسکار فينگل افلاهرتي ويلز وايلد. اسم پدرش هم کنستانس للويد بوده. ايرلندي است.
گفتم: ببخشيد فضولي مي کنم، شما خودتان نويسنده هستيد؟
 
داستان هاي اين مجموعه، لحن و لطافت دل‌نشيني دارند و شنيدنشان روح نواز است.

نويسنده: محمد صالح علاء

راوي: بهروز رضوي

قالب: روايي

برگرفته از ايران صدا

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar